tado

Blog 1

PROFESYONEL URUŞ OYUNU "TADO".

Buz-At Börü Sayokan’ın profesyonel oyunlarına “TÜRÜK ALPLAR DORUK OYUNLARI (TADO)" denir. Bu profesyonel oyun, “TADO” Yönetmeliğine göre düzenlenir. Bu oyunlar yılda iki kez düzenlenir. İlk düzenlemeye, KIŞ TÖRKE ŞÖGÜNÜ (Kış başköşesi başlangıcı), ikinci düzenlemeye de YAZ TÖRKE ŞÖGÜNÜ (yaz başköşesi başlangıcı) denir. Her bir düzenleme 12 hafta sürer. KIŞ TÖRKE ŞÖGÜNÜ, her yılın Mart ayı başında, YAZ TÖRKE ŞÖGÜNÜ ise her yılın Temmuz ayı başında başlar. TADO’nun yedekleri, amatör oyunlarda başarıları sürekli olan alplardan seçilir. Bu alplara KÖKSEGÜÇİ ALPLAR (göğe yükselmek isteyen alplar) denir.

Bu oyunlara katılma yaşı 19 ile 25 yaş arası, bırakma yaşı ise 35’tir. TADO düzenlemelerinde her uruş kazanan alpa taşıdığı unguna (unvana) göre para ödülü verilir. Bir törke şögünde (kış veya yaz) kaç uruş kazanmışsa, kazandığı her bir uruş için para ödülü alır.

TADO’ya katılan her yeni alpın ungunu (unvanı), ŞIPKAN TAYGUN, yani uyum gösteren, genç, yiğit demektir. Her ungun (unvan) için belli sayılarda uruş kazanmak gerekir. Her ungunun (unvan) para ödülü farklıdır;

Ungunlar (unvanlar) sırasıyla;
*Köksegüçi Alp: Göğe yükselmek isteyen alp.
*Şıpkan Taygun: Uyum gösteren genç, yiğit.
*Atung Alp: Nam, şan vuran alp.
*Batur Alp: Kahraman alp.
*Bayçu Alp: Varlıklı, zengin alp.
*Çalayır Alp: Bilgili, tecrübeli alp.
*Kutad Alp: Mutlu, devletli alp.
*Doratay Alp: Zirvedeki ulu, engin alp.
Ungun (Unvan) Piramidi

Logo