ANA SAYFA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Buz-At Börü-Sayokan Dünya Federasyonu' na Üyelik İşlemleri;

   Üye tanımı,Federasyon Ana Tüzüğü, 2.Bölüm, 2.Maddede belirtilmiştir. Bu maddeye göre üyeler, Ana Tüzük ile aynı amaçları taşıyan dernekler ve kulüplerdir.

   Buz-At Börü-Sayokan Dünya Federasyonu Tüzüğünün 3.Maddesine göre ;

 1 - Üyenin Genel kurul kararı (2 nüsha) :
     Açıklama : "Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul" yapılarak, Divan Tutanağına yazılan Sayokan
 federasyonuna katılma kararından 2 adet.Eğer katılmak isteyen üye, Sayokan derneği olmayıp başka amaçlar için (Politik, siyasi olmayan) kurulmuş bir dernek veya spor kulübü ise, tüzük değişikliğine gidip tüzüğünün amaçları bölümüne "Sayokan" ile ilgili ibare koymak zorundadır. Bu işlem içinde "Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul" yapmak zorundadır. Bu Genel Kurul" Divan tutanağından 2 nüsha gönderir.

 2 - Üyenin tüzüğü kopya (2 nüsha) :
     Açıklama : Sayokan Derneği olarak kurulmuş derneğin onaylı tüzüğüdür. Başka amaçlar için kurulmuş (siyasi, politik olmayan amaçlar) dernek veya spor kulübü yukarıdaki 1.fıkraya göre tüzük değişikliğine gittikten sonra onaylanan tüzüğünden 2 kopya.

 3 - Yönetim kurulunun üyelik için kararı (2 nüsha) :
    Açıklama : 1. ve 2.fıkranın hallinden sonra, Sayokan federasyonuna müracaat için yönetim kurulunun karar defterinde aldığı katılma kararıdır.

 4 - Üyelik işlemleri için görevlendirilmiş kişinin kimlik fotokopisi, İkametgah evrakı ve 2 adet
 vesikalık fotoğrafı (2'şer nüsha) :

    Açıklama : 3.fıkrada söz konusu Yönetim kurulu kararı içinde, Sayokan Dünya Federasyonuna üyelik işlemleri için  yönetim kurulu üyelerinden biri görevlendirilir. Görevlendirilen bu kişinin nüfus kimlik fotokopisi, ikametgah kağıdı evraklarıdır.

 5 - Yıllık üyeliğin ödenmesi :
   Açıklama : Yıllık üyelik ödentisi
,
   
T.C. Ziraat Bankası
   Safranbolu Şubesi - Kodu : 1014
   Hesap Adı                          : Sayokan Dünya Federasyonu
   Hesap No                           : 57656651 - 5001
   IBAN                                  : TR56 0001 0010 1457 6566 5150 01

   
   yapılır. Yıllık üyelik, SDF tüzüğünün 35.Maddesinde belirtilmiştir. 
 
 6 - Katılma payının ödenmesi: 5.nci maddedeki Bankaya yapılır. Katılma Payı, SDF tüzüğünün 36.Maddesinde belirtilmiştir.

 7 - SDF (SWF) üyelik formu (EK1) doldurulur :
   Açıklama : Üyelik müracaatı için SDF'nin matbu edilmiş formu doldurulur, Başkanı tarafından imzalanır ve mühürlenir.Yukarıdaki belgeler iliştirilerek SDF'ye gönderilir.

NOT : Bu işlemler 5253 sayılı kanun gereği yapılması gereken üyelik işlemleridir. Kanunun isteği doğrultusunda işlemler yapılmaktadır.

Üyelik Formu için tıklayınız...