HAKKIMIZDA

Blog 1

Buz-At Börü Sayokan Dünya Federasyonu, 12 Aralık 2005 yılında Nihat YİĞİT tarafından kurulmuştur. Savaş sanatları alanında Türkiye'de kurulan ilk özel federasyondur. Hiç bir devlet kurumu, özel kuruluş veya özel sektörden destek almadan, kendi iç kuvvetleriyle bütçesini oluşturan ve faaliyetlerini yürüten bir federasyondur.


Ulusal ve uluslararası projeleriyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkezi Karabük İli, Safranbolu ilçesi, Aşağıdana Köyü sınırları içinde ormanlık alanda kurulmuş olan "Türük Korgan Dünya Merkezi" bünyesinde yer almaktadır. Federasyon kayıt bilgilerine göre, federasyonun kurulduğu 12 Aralık 2005 yılı tarihinden, 14 Aralık 2019 yılı tarihine kadar 440 Siyah Kuşaklı alp, Aybar (eğitmen), Sınayçı (hakem) yetiştirmiştir. Siyah Kuşak altı alpların (sporcuların) kayıtları Alplık Okullarındadır. Tahmini binleri geçmiştir.


Bu tarihler arasında, 19 Közgü (Siyah Kuşak terfi sınavı), 2 uluslararası Bagatur oyunları, 4 uluslararası teknik seminer, 6 ulusal yarışma, 5 ulusal teknik seminer, 3 Sınayçı (Hakemlik) semineri, 2 Güz Kampı ve 2 Yaz Kampı organize edilmiştir. federasyonun kuruludğu günden bugüne, 43 faaliyet gerçekleştirilmiştir. Sayokan'ın kurulduğu 1999 yılından federasyonun kuruludğu 2005 yılına kadar yapılmış olan etkinlikler, sempozyum ve konferans etkinlikleri de dahil edilmemiştir.


Gerçekleştirilen etkinlikler yetersiz olabilir ki gerçekten yetersizdir. Ancak, devletten, kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden destek, katkı almayan sadece kendi iç dinamikleri ile bütçe oluşturup, etkinlikler düzenlemeye çalışan federasyonumuz, birlik, beraberlik ve fedakarlıkla, bünyesinde çatışmalar, çekişmeler yaşamadan inandığı yolda kararlı bir şekilde yürümektedir. Herhangi bir siyasi düşüncenin, idealin veya topluluklarında taraftarı değildir. Küçük olanaklarla tabana yayılma ve tanınma konusunda küçümsenmeyecek seviyelere gelmiştir. Gelinen bu nokta kadrolarımızın fedakarca, inançla çalışmaları sonucu elde edilmiştir. Türk tarih ve kültürüne olan inanç ve özlem ile yakın zamanda daha ilerilere gitmek mümkündür. Başaracağız diye çıkılan yolda, takdire değer yüksek başarılara ulaşılacaktır. Çünkü, uluslararası alanda ülkemizi yüceltmek, M.K. Atatürk'ün "Biz, millet için ve millet ölçüsünde spor istiyoruz. BİRİNCİ GELEN TEKLER İSTEMİYORUZ. Sağlam yapılı, güzel gövdeli ve inkilap ahlakiyatını benimsemiş on binler ve yüz binler istiyoruz.”dediği gibi ahlaklı, milli ideali ve manevi değerleri benimsemiş gençliğin yetişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Bu amacı benimseyen herkes sonunda "Buz-At Börü Sayokan" ile bir yerlerde karşılaşacaktır.